Kampioenschappen 2019

CC Midebo Kampioenschappen

Vitesse
1e Onaangewezen
1e Aangewezen
1e Super 1e tour jong

Duifkampioenschap 1e Tour Jonge Duiven
1e 19-3941118
2e 19-3941213
3e 19-3941153
5e 19-3941143
6e 19-3941168
7e 19-3941237
10e 19-3941145

Midfond Jonge Duiven
1e Onaangewezen
1e Aangewezen
1e Super Midfond-Fond Jonge Duiven

Duifkampioenschap  Midfond-Fond
(22 bij de eerste 30)

1e 19-3941213
2e 19-3941210
3e 19-3941121
4e 19-3941150
5e 19-3941183
6e 19-3941136
7e 19-3941104
8e 19-3941215
9e 19-3941198
10e 19-3941175
11e 19-3941127
12e 19-3941134
13e 19-3941145

Asduiven Jong (24 Asduiven bij de eerste 30)
1e 19-3941213
2e 19-3941183
3e 19-3941121
4e 19-3941198
5e 19-3941145
6e 19-3941134
7e 19-3941136
8e 19-3941150
9e 19-3941233
10e 19-3941149
11e 19-3941127
12e 19-3941143
13e 19-3941116
14e 19-3941237
15e 19-3941104
16e 19-3941140
17e 19-3941251

Goudencracks FZN Oostbrabant Jonge Duiven
1e 19-3941134
2e 19-3941183
5e 19-3941213
7e 19-3941150
8e 19-3941210

Afdeling Oost-Brabant Kampioenschappen
1e Onaangewezen
3e Aangewezen

Duifkampioen
1e 19-3941213
2e 19-3941210
5e 19-3941121
8e 19-3941183
9e 19-3941150
13e 19-3941136
15e 19-3941104
16e 19-3941215

1e Nat. Fondspiegel cat. 3 Jong 2019

Duifkampioen Fondspiegel
13e 19-3941143
21e 19-3941183
52e 19-3941213
57e 19-3941150
59e 19-3941210

7e Nationaal Onaangewezen Jong Midfond NPO 2019

Nat. competitie ‘De Allerbeste’ 2019
6e asduif 2019-3941183

Asduif Jong van Nederland Pipa Ranking 2019
12e 2019-3941183

3e Generaal Grootmeesters Jonge Duiven 2019