Kampioenschappen 2018

CC Midebo Kampioenschappen
1e Tour-Jong
2e Aangewezen
9e Onaangewezen

Duifkampioen
3e 2018-3847348
4e 2018-5182156
6e 2018-3847406
10e 2018-5182196

Fond-Jong
1e Aangewezen
1e Onaangewezen

Duifkampioen (25 Duiven bij de eerste 30!)
1e 2018-3847349
3e 2018-5182196
4e 2018-5182162
5e 2018-3847391
6e 2018-3847395
7e 2018-5182156
8e 2018-5182199
9e 2018-3847344
10e 2018-3847324

Asduiven
1e 2018-5182196
2e 2018-3847406
3e 2018-5182156
5e 2018-5182199
6e 2018-3847395
8e 2018-3847381
9e 2018-5182176

Goudencracks FZN Oost-Brabant
2e 2018-3847349
4e 2018-5182196
5e 2018-5182162
6e 2018-3847391

Afdeling Oost-Brabant Kampioenschappen
1e Onaangewezen
7e Aangewezen

Duifkampioen
5e 2018-5182196
10e 2018-3847391
13e 2018-5182199
14e 2018-5182162
19e 2018-8182156
25e 2018-3847395
26e 2018-3847324
27e 2018-3847324