Kampioenschappen 2016

CC Midebo Jonge duiven 1e Tour

1e Onaangewezen rayon 1
2e Onaangewezen CC

Fond Jonge Duiven
1e Onaangewezen
1e Aangewezen
1e Super Kampioen Totaal
1e Duifkampioen 16-3641452
3e Duifkampioen 16-3641545

Asduiven

2e Asduif 16-3641580
4e Asduif 16-3641540

Afdeling Oostbrabant Jonge Duiven

7e Onaangewezen

Fondclub Zuid Nederland
Gouden Crack Jonge Duiven Oostbrabant

2e Goudencrack 16-3641452
4e Goudencrack 16-3641580